Základní škola při dětské léčebně
Budova Miramonti
Počítačová učebna
Výuka ve škole
Školní družina

Titulní stránka
Kontakty
Historie
Zaměstnanci
Školní družina
Akce školy
Fotogalerie

Pracoviště
 • Budova Miramonti


 • Informace
 • Pro žáky
 • Pro rodiče


 • Dokumenty školy
  ke stažení
 • ŠVP
 • Výroční zpráva
 • Školní řád
 • Návratka
 • Dotazník
 • Informovaný souhlas
 • ,,Léčíme se, učíme se, bavíme se"

  Základní škola při dětské léčebně Luhačovice je školou zřizovanou Zlínským krajem. Působí v pronajatých prostorách Lázní Luhačovice. Vyučování všech žáků probíhá v budově Miramonti, kam docházejí i žáci z lázeňských domů Vítkov, Rodina a Loreta a Vlastimila.

  Zajišťuje výchovu a vzdělání žáků se zdravotním oslabením nebo žáků dlouhodobě nemocných, kteří se přijíždějí léčit do dětské léčebny v Luhačovicích samostatně nebo v doprovodu rodičů. Odpoledne navazuje na činnost školy jedno oddělení školní družiny.

  Hlavním záměrem naší školy je prostřednictvím individuálního přístupu k dětským pacientům navázat na práci v jejich kmenových školách, aby se po skončení léčebného pobytu mohli co nejlépe zapojit do své školní práce. Oceněním je pro nás kladné hodnocení vědomostí žáka krátce po návratu do jeho školy v tzv. návratce.

  Těšíme se na žáky ze všech škol i koutů naší republiky.  Škola se zapojila do projektu EU peníze školám
  MŠMT

  Zajímavé odkazy

  Luhačovice

  zkola.cz

  Zlín

  Luhačovské Zálesí

  EU Peníze školám